17 de gener, 2010

FAMOUS PEOPLE!! WHO IS HE/SHE?HELLO! The students from C.S. from La Valldan wrote some descriptions of famous people. Match the description with the picture, post your answer on the blog and you will discover the solution next week... GUESS WHO IS SHE/HE!!!

Els alumnes de C.S. de la Valldan han fet algunes descripcions sobre famosos. Relaciona la descripció amb la foto, escriu al blog les teves respostes i la setmana vinent publicarem el solucionari. A VEURE QUI LES ENCERTA TOTES!!!

A. Her name is..................... She has got long wavy and brown hair. She has got green eyes. She is medium height and medium build. She is from Los Àngeles. She likes singing. She is a singer. She doesn’t like playing handbol. She is 17 years old. She is wearing a black and white T-shirt and a black tie.

B. She has got wavy hair and brown eyes. She is from the USA. She is wearing a green t-shirt and purple trousers. She is tall and she is an actress and a very good singer. She likes singing and she doesn’t like playing tennis.

C. He is a boy. He has got brown hair and brown eyes. He is short. He has number 11 in his T-shirt. He likes playing football. He doesn’t like playing basketball.


D. Her name is........................She has got blond and curly hair. She has got brown eyes. She is tall. She’s wearing a white dress. She likes singing. She is singer. She doesn’t like playing the xylophone. She is 21 years old.


E. He is tall. He has got black curly hair.

He has got blue eyes. He likes catching the ball. He doesn't like playing football and basketball. He is a magician. Who is he?

F. The man is ... He is famous. He is wearing a red cap and a yellow and blue helmet and a red suit. He is a famous driver. His hair is black. He is Brazilian.


G. The is……………………has got black hair. He is a famous football player
He has black eyes. He is wearing a white and red T-shirt And black and white trousers, he is Portuguese. He likes playing football. He doesn’t like playing tennis.

H. She has got black hair and brown eyes. She’s wearing a blue T-shirt and jeans. She is an actress and she is famous. She 16 years old. She likes playing tennis and she doesn’t like playing the violin.


I. She’s a tall girl.She is beautiful. She has got straight hair . She has got long brown hair. She has got brown eyes. She has got long legs. She is wearing a short black dress and black shoes. She is from America.


J. My favorite player is ... . He is the capitan of F.C.Barcelona. He has got curly hair. He is wearing a blue and red T-shirt from F.C.Barcelona. He is famous .His number is 5. He is a football player.


K. She is from the USA. She is medium height. She has got long blond hair. She has got small blue eyes. She likes singing. She doesn’t like cocacola.
She is a singer. Who is she?

L. He is from Brazil. He is tall. He has got straight black hair and brown eyes. He likes kids, football, music, barbacues and his family. He is 25 years old, he is a religious person. He is a friend of Ronaldinho. He is in a Spanish football team.
He is a football player Who is he?

M. He is from Argentina.He has got short.He has got black hair.He doesn't like playing basketball.He has got black eyes.


N. He is from Sweeden. He is tall. He has got brown eyes. He likes sport, and is a footballer. He has got curly hair. He is a famous person and has got many fans.


O. He is from Argentina.He is short.He has got brown eyes.He has got black hair. He like the war. He is a football player.

07 de gener, 2010

Caguem el tió i dinar de Nadal

Ja és una tradició més de Nadal. El darrer dia d'escola fer cagar el tió. El que sí que no passa a altres escoles del país és que despés anem ots a dinar.
Doncs això, aquí us deixem el vídeo